Spoločnosť

MIPA SE. nesie podtitul Professional Coating Systems (profesionálne náterové systémy). Tomuto mottu zodpovedá naša činnosť: vyvíjame, vyrábame, predávame náterové hmoty a pomocný materiál s hlavným zameraním na farby a laky. Naše produkty sú vždy zapojené do systémov. Neuspokojíme sa s ponukou jednotlivého produktu, ale staráme sa o našich zákazníkov vo všetkých etapách lakovania a ponúkame k hlavnému produktu ďalšie výrobky na doplnenie alebo použitie v kombinácii s nimi. Väčšina výrobkov má pri rovnakej kvalite početné možnosti farebných odtieňov a stupňov lesku, ktoré sa zabezpečia miešaním alebo tónovaním.

MIPA Autolack s.r.o., je firmou, ktorá zastupuje v oblasti automobilových a priemyselných lakovacích systémov firmu MIPA SE. na Slovensku. Prostredníctvom vyškolených pracovníkov poskytuje profesionálny servis tiež v oblasti odborného poradenstva. Firma bola založená v roku 2002 a je dcérskou spoločnosťou MIPA SE.

Nad rámec platných zákonných požiadaviek MIPA SE. zdôrazňuje vo vývoji, výrobe a predaji svojich výrobkov význam ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov.

Celý vývoj, výroba a predaj našich výrobkov podlieha európskej norme kvality ISO 9001.

Výber odtieňa
Hľadáme partnerov
pre rozšírenie predajnej siete
Športovec roka