Školenia

Školiace centrum

Zákonné požiadavky, tlak na znižovanie nákladov, nároční zákazníci a pokračujúce inovácie výrobkov vedú k tomu, že ďalšie vzdelávanie a informácie o novinkách a používanej technike v oblasti lakovania áut sa stávajú nevyhnutnosťou.

MIPA AG ako výrobca inovatívnych produktov, ktoré uspokoja všetky potreby trhu, nenecháva svojich zákazníkov s týmito problémami samých. V zhode s podnikovou filozofiou MIPA ponúka popri palete výrobkov, ktoré pokrývajú všetky obory lakovania vozidiel, aj výcvik a školenia pre konečných užívateľov.

Týmto MIPA AG zabezpečí, že profesionálnym použitím MIPA výrobkov bude aj konečný produkt zodpovedať najvyšším kvalitatívnym nárokom.

Pri tom nie sú semináre jednosmerné, ale sú kvalifikovanou debatou medzi výrobcom a užívateľom o ďalších požiadavkách trhu a ich spoločnom plnení. Prostredníctvom neustáleho „vzájomného učenia sa“ zostanú MIPA systémy aj v budúcnosti synonymom pre inováciu, flexibilitu a kvalitu..

Výber odtieňa
Hľadáme partnerov
pre rozšírenie predajnej siete
Športovec roka